Nấm hương rừng 100% tự nhiên

1,000,000

Nấm hương rừng khô được bà con các dân tộc huyện Sapa thu hái trực tiếp tại vùng núi Hoàng Liên Sơn; được phơi khô tự nhiên nên có thể giữ được trong thời gian rất dài.