Đường phổi Quảng Ngãi

60,000 55,000

Đường phổi có tên gọi được xuất phát từ hình dáng của đường (tựa như lá phổi) được hình thành khi chế biến. Có màu trắng vàng, xốp xốp, vị ngọt thanh và có mùi hương đặc trưng. Cũng như đường phèn, đường phổi là một đặc sản Quảng Ngãi riêng biệt mà khó có thể tìm thấy ở những vùng khác.