Cam xoàn 3K

65,000

CAM XOÀN 3K đạt TOP 10 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc vì người tiêu dùng năm 2017

– 100% trái Cam Xoàn 3K điều có dán 1 tem QR truy xuất nguồn gốc

– Cam Xoàn 3K đạt chứng nhận VietGAP và trong quá trình sản xuất theo chuẩn Organic

Xóa