Bơ nếp (bơ sáp) Mộc Châu

65,000

Bơ nếp (bơ sáp) Mộc Châu bắt đầu vụ mùa từ giữa tháng 8 tới hết tháng 9 dương lịch. Những vườn bơ mà cô Tấm lựa chọn đều đạt chuẩn an toàn, đa số trồng thuận tự nhiên và ít chăm bón. Chất lượng bơ khi chín không hề thua kém với bơ sáp Daklak.

Xóa