Xem tất cả 10 kết quả

Tất cả các sản phẩm

-6%

Đặc sản vùng miền

Bánh gai Chiêm Hóa

16,000 15,000
-8%
60,000 55,000
-8%

Đồ khô đặc sản

Bún khô Na Hang

65,000 60,000
-7%

Hoa quả 4 mùa

Cam xoàn 3K

70,000 65,000
-2%

Đặc sản vùng miền

Cốm Tú Lệ

210,000 205,000
-8%

Đồ khô đặc sản

Đường phổi Quảng Ngãi

60,000 55,000
-6%

Đặc sản vùng miền

Hạt sen tươi Hội An

160,000 150,000
-14%

Chưa phân loại

Hồng giòn Mộc Châu

70,000 60,000
-11%

Đặc sản vùng miền

Ngô tí hon

45,000 40,000